e-pasts: info@inventorium.lv Tel: +371 29183443
   Sākums
 Pakalpojumi
 Inventarizācijas process
 Visbiežāk uzdotie jautājumi
 Likumi par inventarizācijām
Visbiežāk uzdotie jautājumi

1. Kas ir Inventarizācija?
Inventarizācija - uzņēmuma īpašumā un lietojumā esošo materiālo vērtību un norēķinu apsekošana, reģistrācija Inventarizācijas sarakstos un salīdzināšana ar grāmatvedības datiem. Inventarizācijas veidošanas kārtību nosaka LR likums "Par grāmatvedību" un FM izdotie "Norādījumi par inventarizācijām".

2. Kāpēc ir jāveic inventarizācija?
Inventarizācija pēc likuma ir jāveic reizi gadā, bet lai uzturētu aktuālu informāciju par preču daudzumiem iesakam inventarizāciju veikt reizi ceturksnī, tas palīdzēs izvairīties no dažādu preču zudumu incidentiem. Kā arī palīdzēs ātrāk konstatēt nesakritības.

3. Ko es iegūstu no veiktas inventarizācijas?
Veicot pilnu vai daļēju inventarizāciju Jūs iegūstat aktuālo preču daudzumu, variet novērst pavaddokumentu un grāmatvedības kļūdas, kā arī atklāt preču zudumu incidentus.

4. Kāpēc izvēlēties kompāniju, kas noinventarizēs manu veikalu/noliktavu, ja es ar to tieku galā pats?
Ir vairāki iemesli kāpēc izvēlēties ārēju kompāniju:
a) Personas, kas strādā ar preci ikdienā nav vēlams iesaistīt preču inventarizācijā, jo pastāv risks ka viņi var sagrozīt rezultātus sev par labu, lai noslēptu zādzības vai preču bojājumus;
b) Mēs skaitot Jūsu preci neesam ieinteresēti sagrozīt datus, tiks fiksēti reālie atlikumi.

5. No kā sastāv inventarizācijas izmaksas?
Inventarizāciju izmaksas ir proporcionālas preču daudzumam kurš ir jāuzskaita un jāsalīdzina, līdz ar to inventarizāciju izmaksas sastāv no personu skaita, kas veic inventarizāciju, kādā diennakts laikā tiek veikta inventarizācija un papildus pakalpojumiem ko Jūs izvēlaties. Ņemot vērā, ka mūsu klienti pārstāv dažādas nozares par izmaksām ieteiktu sazināties GSM +371 29183443 vai info@inventorium.lv

6. Kādā veidā tiks veikta inventarizācija?
Jebkurai inventarizācijai mēs pieejam no projektu vadības modeļiem un procesiem, ko piemēro visā pasaulē - tas iedalās posmos:
a) Izpēte - iepazīstamies ar vidi, vietu, preču apjomiem, preču uzlīmju vai atpazīstamības identifikātoriem, datu salīdzināšanas metodēm;
b) Plānošana - izplānojam kad, cikos, cik ilgi;
c) Veicam inventarizāciju - ierodamies pie Jums ar Inventorium komandu un veicam inventarizāciju;
d) Veicam datu salīdzināšanu - salīdzinam inventarizācijā iegūtos datus ar pavaddokumentiem un grāmatvedības datiem (papildus pakalpojums);
e) Nododam inventarizāciju - nododam inventarizācijas preču sarakstus, preču zudumu aktus uc. dokumentus.

7. Cik ilgu laiku aizņems inventarizācija?
Inventarizācijai patērētais laiks ir atkarīgs no preču daudzuma, lieluma un atpazīstamības, jeb svītru kodu esamības un kvalitātes, piemēram, vidēji viena persona ar portatīvo skaneri apģērbu veikalā var saskaitīt 300-400 vienības stundā, tai pašā laikā sīkāku preču iepakojumus var saskanēt ievērojami ātrāk.

8. Vai inventarizācijas veikšana neapturēs manu biznesu?
Mēs pielāgosimies Jūsu biznesa vajadzībām un veiksim inventarizāciju Jums piemērotā laikā.

9. Kāda būs inventarizācijas kvalitāte?
Mēs no savas puses garantējam veikt inventarizāciju ar viss augstāko atbildību un pēc augstākajiem standartiem, bet inventarizācijas rezultāti atspoguļo preču uzskaites sistēmas, preču plūsmas kvalitāti, kā arī vai preces ir kārtīgi izkārtotas un vai precēm ir marķējumi, svītru kodi. Jebkurus preču iztrūkumus un pārpalikumus vai preču neatbilstības ir jāizpēta un jāatrod cēloņi, lai turpmāk preču inventarizācija atspoguļotu grāmatvedības datus un pavaddokumentus.

10. Vai Inventorium skanētos datus varēšu salīdzināt ar saviem datiem?
Invetorium skanētos datus varēs apstrādāt, salīdzināt pēc Jūsu vajadzības gan MS Excel, gan SQL tipa veidā, kā arī varam piedāvāt atsevišķu iespēju sagatavot datus Jums vajadzīgā datu formātā, lai importētu Jūsu grāmatvedības vai noliktavas sistēmā!

11. Kāda ir Inventorim pieredze?
Inventorium darbinieki ir ar ilgu gadu pieredzi inventarizāciju vadībā un organizēšanu lielos Latvijas uzņēmumos un veikalos. Kā arī grāmatvedības jautājumos piesaistam ārpakalpojuma sniedzējus ar augstu kvalifikāciju un ilgu gadu pieredzi. Šī pieredze ļauj mums sniegt klientam viss precīzākos rezultātus un konsultācijas preču uzskaitē.

12. Konfidenciālitāte?
Inventorium, garantē diskrētu pieeju - datu un informācijas neizpaušanu par Jūsu krājumiem vai citiem iekšējiem procesiem. Papildus inventarizāciju rezultātus visus mēs nododam atpakaļ klientam un pie sevis vēsturiskos datus neglabājam.